Skolmiljö

Foto: Mostphotos

Höglundaskolan är en fin och ljus skola med öppna gemensamma ytor. Många av våra väggar är också gjorda av glas vilket gör att vi ser varandra, och det verkar i sin tur för ett bra samarbete.

Våra lokaler inryms på två våningar och mitt i skolan ligger vår matsal samt vårt bibliotek. Skolan är indelad i hemvister som innehåller både lektionssalar, gemensamma ytor och arbetsrum för lärare. Därutöver har vi moderna och välutrustade salar för estetiska ämnen så som slöjd, hemkunskap och musik. Vår idrottssal ligger också centralt i skolan och även den har fönster ut mot de gemensamma utrymmena för att gynna en känsla av gemenskap och delaktighet.

Vår skolgård är ämnad för alla åldrar och är rustad med både klätterställningar, gungor, basketplaner och utrymmen för andra lekar. Vi har också fotbollsplaner i olika storlekar och däribland tillgång till en större plan med konstgräs. Hos oss finns det någonting att göra för alla på rasten.

Senast uppdaterad: 17 september 2018