Organisation och ledning

Vi arbetar med arbetslag, vilket innebär att varje årskurs bildar ett arbetslag där både lärare och fritidshemspersonal ingår och där det finns tillgång till specialpedagog, samt ev. andra pedagoger som arbetar med eleverna.

Våra arbetslag

  • Arbetslag F: Förskoleklass FA-FC och Fritidshemmet Stjärnan
  • Arbetslag 1: Klass 1A-1C och Fritidshemmet Pluto
  • Arbetslag 2: Klass 2A-2C och Fritidshemmet Mars
  • Arbetslag 3: Klass 3A-3C och Fritidshemmet Solen
  • Arbetslag 4: Klass 4A-4C
  • Arbetslag 5: Klass 5A-5C
  • Arbetslag 6: Klass 6A-6C

Senast uppdaterad: 10 september 2018