Studie- och yrkesvägledning

Den viktigaste studie- och yrkesvägledningen sker i den löpande undervisningen. Varje lärare och pedagog söker ständigt identifiera möjliga ingångar och kopplingar i det aktuella ämnesområdet till yrken och studier för att ge varje elev bästa möljlighet till bra utbildning.

Studie- och yrkesvägledningen handlar om att:

  • få byta perspektiv i tid och rum, att därigenom få se kopplingar till t.ex. tekniska framsteg och utvecklandet av yrken med tillhörande utbildningar.
  • se kopplingen arbetsinsats och lärandeutfall
  • få förstå vilka realiakrav olika utbildningar och yrken kräver
  • se kopplingen emellan läsning och studieframgång
  • få se kopplingen ord och tanke är några av de saker undervisningen ska ge varje elev.

Som komplement till ovanstående använder vi oss av vår skolgemensamma plan avseende studie- och yrkesvägledning för de yngre åren.

Senast uppdaterad: 17 september 2018