Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Om skolan

Höglundaskolan är en mångkulturell F-6-skola med cirka 500 elevers kunskapsinhämtning och utveckling i fokus. Vi värnar om trygghet och studiero i våra klasser och ämnen.

Höglundaskolan består av ungefär 520 elever och cirka 70 medarbetare. Vi har en rektor och två biträdande rektorer samt en studierektor.

Våra elever och/eller deras föräldrar/vårdnadshavare kommer från ett nittiotal olika länder. Det de har gemensamt är en kunskapstörst och högt satta mål för sin framtid.

Vi har vårdnadshavare och föräldrar som ger oss i skolan ett massivt och ovärderligt stöd i vårt uppdrag, inte minst genom vår ömsesidiga tillit. Varje förälder och vårdnadshavare är expert på just sitt barn och vi i skolan är experter på undervisning och socialisering. Tillsammans bygger vi framtiden.

Höglundaskolans informationsfilm för förskoleklass.

Senast uppdaterad: 9 maj 2023