Om skolan

Höglundaskolan är en mångkulturell F-6-skola med cirka 500 elevers kunskapsinhämtning och utveckling i fokus. Vi värnar om trygghet och studiero i våra klasser och ämnen.

Höglundaskolan består av ungefär 520 elever och cirka 70 medarbetare. Vi har en rektor och två biträdande rektorer samt en studierektor.

Våra elever och/eller deras föräldrar/vårdnadshavare kommer från ett nittiotal olika länder. Det de har gemensamt är en kunskapstörst och högt satta mål för sin framtid.

Vi har vårdnadshavare och föräldrar som ger oss i skolan ett massivt och ovärderligt stöd i vårt uppdrag, inte minst genom vår ömsesidiga tillit. Varje förälder och vårdnadshavare är expert på just sitt barn och vi i skolan är experter på undervisning och socialisering. Tillsammans bygger vi framtiden.

Senast uppdaterad: 14 september 2018