Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Välkommen till Höglundaskolan

I vår skola lägger vi grunden till varje elevs framtid. Detta gör vi genom att utgå från det faktum att varje elev vill och kan lyckas. Vi har därför höga förväntningar på såväl oss själva som på var och en av våra elever och dessa skall ha med sig en gedigen grund inför framtiden. Den grunden lägger vi i skolan med stöd av dig som vårdnadshavare. Du som expert på just ditt barn och vi som experter på pedagogik.

Höglundaskolans uppdrag

Vårt uppdrag i att ge varje elev tilltro till sig själva och framtiden, underlättas av att vi har fantastiska lokaler med öppna, ljusa ytor med trä, glas och ett genomgående ljusgrönt färgtema. Centralt i skolan ligger, som sig bör, vårt utmärkta bibliotek där du finner vår bibliotekarie och kunskapstörstiga elever. Granne med biblioteket ligger vår vackra idrottssal med dess karakteristiska runda fönster med generöst ljusinsläpp. Våra glasväggar gör att vi ser varandra och känner tillhörighet, vilket tillsammans med våra vackra trägolv skapar en fin lärandemiljö.

Vi har smartboards i varje klassrum och klassuppsättningar av Ipads, liksom PC för de elever som behöver det för sitt lärande.

Höglundaskolans fritidshem är åldershomogena – det vill säga att varje fritidshemsavdelning är en årskurs (förskoleklass t.o.m. åk 3).

Våra elever uppger att de är nöjda och trivs. Detta, tillsammans med vårt systematiska kvalitetsarbete med fokus på lärandet och trygghet, ger som resultat att våra elever i årskurs 6 har samma eller högre medelbetyg än elever i hela Sverige.

Vi lägger en gedigen grund inför framtida studier och livet för våra elever, Sveriges finaste elever.

Senast uppdaterad: 9 maj 2023