Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här jobbar vi

På Höglundaskolan är det viktigt att eleverna lyckas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi stödjer varje elev utifrån dennes behov och tar tillvara på elevens motivation till kunskapsinhämtning under hela skolgången.

Vi jobbar målinriktat utifrån detta:

"Elever som har gått på Höglundaskolan i fyra år eller fler erhåller minst samma meritvärde som genomsnittet i landet som helhet" och att "Höglundaskolan utmärks av en god stämning samt av ett välvilligt och hjälpsamt förhållningssätt mellan alla som arbetar på skolan, såväl elever som personal."

Samarbete och samverkan

För oss är det därför viktigt med en god gemenskap och ett gott samarbete där alla blir sedda och där vi tar tillvara på varandras kunskaper, färdigheter och förmågor. På vår skola arbetar vi i årskursindelade arbetslag där F-3 också samverkar med de pedagoger som jobbar på våra fritidshemsavdelningar.

Vi värnar också om ett nära samarbete med vårdnadshavare i vår önskan om att ge eleverna på vår skola de bästa förutsättningarna för att lyckas och trivas på Höglundaskolan.z

Trivselregler och förväntan

Vi på Höglundaskolan vill att våra elever lär sig för livet och trivs. En
förutsättning för det är att elever, vårdnadshavare och personal är överens om vilka förväntningar vi har på varandra.

Ni kan förvänta er av oss på skolan att: 

 • vi bemöter er och ert barn med respekt och professionalitet.
 • vi arbetar efter skolans vision “Kunskapsglädje och framtidstro, vi kan, vi vill, vi vågar”.
 • vi tar ansvar för att du som elev ska få lära dig så mycket som möjligt.
 • vi tar ansvar för att du som elev ska känna dig så trygg som möjligt.
 • vi kontaktar dig som vårdnadshavare om vi ser att ditt barn riskerar att
  inte nå kunskapsmålen.
 • vi kontaktar dig som vårdnadshavare om vi är oroliga för ditt barn på
  något sätt.
 • vi har nolltolerans gällande all form av kränkande behandling.

Vi förväntar oss av dig som elev att:

 • du följer skolans ordningsregler.
 • du kommer i tid till lektionerna.
 • • du lämnar in din mobiltelefon eller smart- watch till läraren på morgonen (om du har mobiltelefon eller smart- watch med dig till skolan).
 • du tar ansvar för ditt skolarbete och gör alltid ditt bästa.
 • du använder ett vårdat språk, är trevlig och hjälpsam mot skolkamrater
  och vuxna.
 • du tar ansvar för dina egna saker samt skolans miljö och material.
 • du bidrar med en positiv attityd till skoluppgifterna och med en god
  arbetsro på lektionerna.
 • du gör dina hemuppgifter.
 • du frågar om du behöver hjälp.
 • du pratar med någon vuxen om det är något som inte känns bra eller om du ser eller hör att något barn far illa under skoltid.

Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare att:

 • du ser till att ditt barn har sovit ordentligt, ätit frukost och kommer i tid
  till skolan.
  • du ser till att ditt barn har med sig rätt saker till skoldagen:
   kläder efter väder (märkta med barnets namn) då vi alltid har
   uterast.
  • idrottskläder, inneskor och handduk de dagar de har idrott.
  • badkläder och handduk vid den obligatoriska simundervisningen.
  • hemuppgifter/läxor.
 • du sjukanmäler ditt barn via Unikum eller sms:ar till telefonnumret för
  sjukanmälan.
 • du anpassar resor med familjen under läsåret till loven.
 • du tar del av skolans information som skickas hem i pappersform eller via Unikum.
 • du deltar vid föräldramöten samt vid utvecklingssamtal för ett gott
  samarbete med skolan och du avbokar när du inte kan komma.
 • du kontaktar skolan:
  • om du är i behov av att komma i kontakt med ditt barn. Ej via barnets mobiltelefon.
  • om det är något som du undrar över gällande ditt barns skolgång.
  • om du ser eller hör att något barn far illa under skoltid.
 • du hjälper ditt barn genom att lita på skolan och tala gott om den.

 

 

Senast uppdaterad: 10 maj 2023