Så här jobbar vi

På Höglundaskolan är det viktigt att eleverna lyckas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi stödjer varje elev utifrån dennes behov och tar tillvara på elevens motivation till kunskapsinhämtning under hela skolgången.

Vi jobbar målinriktat utifrån detta:

"Elever som har gått på Höglundaskolan i fyra år eller fler erhåller minst samma meritvärde som genomsnittet i landet som helhet" och att "Höglundaskolan utmärks av en god stämning samt av ett välvilligt och hjälpsamt förhållningssätt mellan alla som arbetar på skolan, såväl elever som personal."

Samarbete och samverkan

För oss är det därför viktigt med en god gemenskap och ett gott samarbete där alla blir sedda och där vi tar tillvara på varandras kunskaper, färdigheter och förmågor. På vår skola arbetar vi i årskursindelade arbetslag där F-3 också samverkar med de pedagoger som jobbar på våra fritidshemsavdelningar.

Vi värnar också om ett nära samarbete med vårdnadshavare i vår önskan om att ge eleverna på vår skola de bästa förutsättningarna för att lyckas och trivas på Höglundaskolan.

Senast uppdaterad: 17 september 2018