Fritidshemsverksamhet

Flickor hänger upp och ned. Foto: Mostphotos

Elever i förskolekass eller i årskurs 1 - 3 i grundskolan och som bor i Sverige och stadigvarande vistas i Haninge kommun har rätt till fritidshem (pedagogisk skolbarnomsorg).

På Höglundaskolan har vi fyra fritidsavdelningar; Mars, Pluto, Solen och Stjärnan.

Ansökan

Ansökan om plats på kommunalt fritidshem lämnas/skickas till och registreras hos utbildningsförvaltningen på Haninge kommun. Skolassistenten kan också hjälpa dig. Alternativt kan anmälan göras elektroniskt via kommuns webb. De olika ansökningsalternativen finns under Relaterad information.

För att utbildningsförvaltningen ska ha möjlighet att planera och förbereda en lämplig placering, bör ansökan vara inlämnad minst fyra månader före önskat placeringsdatum, det vill säga behovsdatum. Ett barn kan inte börja på fritidshem innan ansökan beviljats och plats erbjudits.

En ansökan måste alltid göras vid behov av fritidshemsplats och en elev som tidigare gått på förskola kan tidigast börja på fritidshem den 15 augusti samma år som den börjar i förskoleklass.

Senast uppdaterad: 18 september 2018