Elevhälsoteam

Foto: Mostphotos

På skolan finns ett elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektorer, skolsköterska, kurator och specialpedagog.

I samarbete med skolläkare och skolpsykolog arbetar elevhälsoteamet tillsammans med övrig personal på skolan för att alla elever ska må bra och ha goda förutsättningar för sitt lärande.

Skolkurator

Skolkurator är socionom och bidrar med psykosocial kompetens och arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skolkurator arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, skola och familj.

Kuratorn gör följande:

 • individuella stöd-, kris- och motivationssamtal med elever
 • råd och stöd till föräldrar
 • arbetar förebyggande mot mobbning
 • samarbets- och värderingsövningar i klasser
 • bistår med kontakter med andra myndigheter
 • ingår i skolans elevhälsovårdsteam

Tider hos skolkurator efter överenskommelse.

Skolsköterska

Skolsköterskan erbjuder öppen mottagning som är en del i ett generellt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Ändamålet är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Skolsköterskans arbetsuppgifter är bland annat:

 • Hälsokontroller
 • Uppföljning av elever med somatiska och psykosomatiska problem
 • Vaccinationer
 • Dokumentation
 • Mottagningsarbete
 • Samverkan med elevhälsoteam

Senast uppdaterad: 17 september 2018